Teren - Łaziska Górne

Wycinka drzew i krzewów

Oferta

Firma Usługowa TEREN prowadzi swoją działalność od 2002 roku.
Jedną z podstawowych gałęzi działalności jest zakładanie i utrzymanie zieleni.

Zakres usług świadczonych przez firmę:

 • zagospodarowywanie terenów wokół budynków biurowych, restauracji, domów handlowych, stacji benzynowych, zakładów pracy itp.
 • wycinka drzew i krzewów
 • przycinka drzew i krzewów
 • wykonawstwo ogrodów przydomowych, międzyosiedlowych (skwery, zieleńce, place zabaw)
 • zakładanie trawników sianych i z rolki
 • frezowanie pni
 • koszenie traw wzdłuż pasa jezdni
 • najem zwyżki - podnośnik koszowy o wysięgu ramienia 24m
 • odśnieżanie dróg, chodników, parkingów, dachów oraz usuwanie sopli lodowych
 • odwadnianie budynków
 • wykonywanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej
 • melioracja terenów